Pojistné události

S vymáháním nároků na pojišťovnách a vinících máme bohaté zkušenosti. Auta jsou naší vášní a také vše co s nimi souvisí.

Dopravní nehody

Nabízíme komplexní právní zastoupení viníků i obětí dopravních nehod a s tím související vymáhání nároků majetkové či nemajetkové újmy.

Přestupková řízení

Zastoupíme Vás i v rámci řešení přestupků před orgány státní správy i samosprávy. Zajistíme zpracování znaleckých posudků a odborných posouzení.

Vymáhání škody za znehodnocení vozidla

Vymůžeme za Vás na pojišťovně či viníkovi dopravní nehody škodu za znehodnocení Vašeho vozidla. Vše s tím potřebné sami zařídíme. Za tuto službu zaplatíte až když je nárok námi vymožen, podílem z vymoženého pojistného plnění.

Trestní řízení

U soudu jsme jako doma, zastoupíme Vás jakožto Vaši obhájci v trestním řízení před soudy.

zpět na služby