Nemovitosti, družstva, společenství vlastníků

Právo nemovitosti je náš denní chleba, ať už jste realitka, developer nebo společenství vlastníků, pomůžeme Vám s čímkoli je třeba.

Právní servis pro realitní kanceláře

Pro realitní kanceláře zajišťujeme veškerý právní servis týkající se jednotlivých případů, nastavujeme smluvní vzory a dokumenty, zastupujeme je při sporech

Advokátní úschovy

Poskytujeme službu advokátní úschovy a ověření podpisů

Smlouvy

Připravíme veškeré typy smluv vztahující se k nemovitostem, jako jsou nájemní a kupní smlouvy na bytové i nebytové prostory, smlouvy o zřízení věcných břemen, smlouvy se správci nemovitostí, smlouvy o výstavbě či prohlášení vlastníka

Nákup a výstavba

Pomáháme firmám a vlastníkům pozemků při realizaci developerských projektů od nákupu pozemků, přes vyřízení všech potřebných povolení včetně stanovisek dotčených orgánů, smluvní zajištění výstavby až po kolaudaci, vymezení a prodej vzniklých bytů a založení společenství vlastníků

Privatizace bytového fondu

Máme bohaté zkušenosti také s privatizací bytových fondů od měst a obcí, takže Vás můžeme tímto procesem zcela provést

zpět na služby